Hengersor

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma
Budapest, 1184 Hengersor u. 34.
(1) 295-1941, (1) 295-1943
titkar@hengersor.hu
7C1833B0-3283-11E8-8F73-117F5AE8A073

Közösségi szolgálat

...

 

A középiskolába lépő diákoknak az érettségire való jelentkezésig 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie. Mit is jelent a közösségi szolgálat? Hol lehet elvégezni? Hogyan kell dokumentálni? – Az alábbiakban ehhez szeretnénk tájékoztatást adni.

 

A közösségi szolgálat, a világszerte elismert és elterjedt önkéntes munka mintájára olyan irányba szeretné terelni a középiskolás diákokat, amelyet segítő szándékkal végeznek, belső indíttatásból és saját akaratukból, és nem várnak érte sem anyagi, sem más jellegű ellenszolgáltatást.

Mert segíteni menő!

Tájékoztató a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezésekről

 • Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (Nemzeti Köznevelési Törvény; 20/2012-es EMMI rendelet)
 • A rendeletben meghatározott közösségi szolgálati tevékenységi körök:
  • egészségügyi;
  • szociális és jótékonysági;
  • oktatási;
  • kulturális és közösségi;
  • környezet- és természetvédelmi;
  • katasztrófavédelmi;
  • a rendőrség tevékenységét segítő bűnmegelőzési;
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység (133. § (2)).
 • Az iskola és a fenntartó együttműködési megállapodást köt azokkal a fogadó szervezetekkel, ahol a közösségi szolgálatot végezni lehet. Tevékenységet csak olyan szervezet igazolhat, amelynek együttműködési megállapodása van intézményünkkel!
 • A szolgálat alkalmanként (naponta) legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető (133. § (7))
 • A szolgálat ideje 16 év alatt nem haladhatja meg a heti 12 órát, 16 és 18 év között pedig a heti 18 órát.
 • A szolgálat ideje 16 év alatt tanítási napokon nem haladhatja meg a napi 2 órát és a heti 6 órát.
 • A koordináló pedagógus 50 órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkoztatást tart. (133. § (5))
 • Az iskola tájékoztatja a tanulót a fogadó szervezetek listájáról és az ott végezhető tevékenységekről.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy óra hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (133. § (6))
 • A közösségi szolgálati tevékenységet a tanulónak lehetőség szerint három tanévben arányosan elosztva kell végeznie, ettől indokolt esetben szülői kérésre el lehet térni.
 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. (133. § (9)a)
 • A tanuló naplót köteles vezetni (133. § (8)), amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat teljesítését természetesen a fogadó intézmény és az iskola is dokumentálja.
 • A közösségi szolgálat lehetőség szerint nem egyedül végzett tevékenység, törekedni kell párok, illetve kisebb csoportok kialakítására.
 • A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza.
 • A közösségi szolgálatnál nem csak egy tevékenységi körben teljesítheted az előírt 50 órát. Ha több helyen szeretnél dolgozni, akkor ennek is segítünk megteremteni a feltételeit!

Mellékeljük intézmények listáját, akikkel kapcsolatban vagyunk, de ez még bővülhet a tanulók, vagy szülők segítségével is. Ha bárki ismer olyan szervezetet, amelyik jogosult a közszolgálat ellátására és szívesen segítene annak munkájában, kérjük, jelezze az iskola, illetve az iskolai koordinátor felé és felvesszük velük a kapcsolatot!

Együttműködőknek

Tisztelt Együttműködő Partnerünk!
Köszönjük, hogy szervezete segít abban, hogy diákunk megfelelő helyen és színvonalon végezhesse közösségi szolgálatát.

Mivel a két intézménynek együttműködési megállapodást kell kötnie, kérem, töltse le a szakgimnázium honlapjáról a szerződés általunk javasolt szövegét.
Amennyiben ez a forma megfelel az ön szervezetének, akkor a megállapodás két példányát legyen szíves kinyomtatni, és a vonatkozó részt kitölteni.
Ezután mindkét példányt aláírva legyen szíves eljuttatni intézményünkhöz.

Budapest, 2017. szeptember 1.

Tisztelettel:
Csikós Mária
intézményvezető

Hasznos webhelyek

Mellékletek