SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/012 | 1184 Budapest Hengersor u. 34.

Intézmény logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

A közösségi szolgálatról

A közösségi szolgálatról

A közösségi szolgálatról...

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az Szkr. 107. §-a alapján legalább 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat keretei között az egészségügyi, a szociális és karitatív, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. Fogadó szervezet lehet bármely, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben felsorolt szervezet. A technikumon kívüli fogadó szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a technikum és a fogadó szervezet együttműködéséről megállapodást kell kötni. A tanuló a közösségi szolgálatot a megállapodás aláírását követően kezdheti meg. A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. A tanulót fogadó szervezetnek az a) és g) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. További dokumentumok (az osztályfőnöktől szerezhető be): A tanuló jelentkezési lapon sorolja fel azokat a területeket, melyeken tevékenykedni szeretne. A jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia. Az elvégzett közösségi munkát a tanuló a közösségi szolgálati naplóban vezeti. A fent említett dokumentumok az adott tanévre szólnak. Amennyiben a tanuló az adott tanévben végzett a közösségi munkával, a naplót az osztályfőnöknek kell leadnia, aki ez alapján a szükséges adminisztrációt elvégzi. Jogszabály: A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Közösségi Szolgálat Portál oktatas.hu

Partnereink

SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

1184 Budapest Hengersor u. 34.

Telefon: Telefon: +36 30 369 7855

E-mail: titkar@hengersor.hu

OM azonosító: 203061/012


2024Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum